Dražice

 
Pegmatit v lese u obce Dražice

Pegmatitové těleso dříve těžené na živec, později lokalita upadla do zapomnění. Do povědomí sběratelů se dostala opět po přebagrování klubem JMK. Nutno konstatovat, že dost vzorků zde zapomněli v dutinovém jílu. Posléze byla lokalita hojně navštěvována sběrateli a dá se říci kompletně ručně překopána a vyčerpána. V součastnosti jsou možnosti nálezu nějakého hezkého vzorku minimální.


Našel jsem zde: záhněda, mléčný křemen, živec, křišťál

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků: