Hradiště u Kadaně

 
Částečně rekultivovaná halda po těžbě hematitu a baryt-fluoritové žíly u obce Hradiště


Nejznámější je zde částečně v roce 2013 rekultivovaná halda z které pocházejí pěkné ukázky hematitu tzv. lebníku. Hlavně během rekultivace se zde daly najít opravdu velké vzorky hematitu. V současnosti je zbytek haldy zarostlý, jen s minimální činností sběratelů. 

Dále tu bylo i několik, převážně pokusných štolek na fluorit a hematit a dvě větší díla, které byly propojeny překopem, který je bohužel zatopený. Z baryt-fluoritových žil pochází velmi pěkné ukázky i velkých drúz fluoritu a barytu nebo jejich kombinace. Žíly jsou zde vícegenerační. Hlavně baryt je zde v rozmanitých ukázkách. Pochází odsud čiré krystaly, růžové drúzy tabulkovitých krystalů nebo kusy žiloviny s bílým a růžovým barytem proloženým fluoritem. Fluorit-barytové žíly mají vývin, kdy se střídají vrstvy barytu a fluoritu, který je v každé vrstvě barevně jiný a tvoří zajímavé ukázky. Žíly jsou místy poměrně dost “nabublané” a obsahují hojné dutiny s fluority a baryty. V jedné rozrážce jsem našel menší žílu tvořenou téměř jen barytem s celkem velkou dutinou ve které byly opravdu pěkné a velké plováky barytu doprovázené fluoritem. 

Bohužel štoly byly zlikvidovány zavážkou a zabetonovány a dnes jsou již důlní díla nepřístupná. Ve štolách byly již tehdy četné závaly, nedalo se říct, že by to zde nějak moc drželo… Naposledy jsem zde byl v roce 2010 a jsem rád, že jsem se sem mohl podívat a pár vzorků si zde najít.


Našel jsem zde: hematit (lebník), baryt, fluorit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.

Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:
 

Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Baryt – Hradiště Fluorit – Hradiště Baryt, fluorit – Hradiště
Fluorit, baryt – Hradiště Baryt, fluorit – Hradiště  
 
Vzorky do 100 Kč:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

zpet na lokality CRzus