Perticara

Světoznámé ložisko síry u vesničky Perticara v Itálii

Ložisko proslulo nálezy největších krystalů síry na světě. V současnosti je důl sice přístupný ale bohužel nejlepší patra jsou pod vodou a zbylá bez kyslíku. Horní patro je sběrateli dosti vyčerpané a není zde zrovna dvakrát moc kyslíku, tak tak se dá zapálit zapalovač. Druhé patro je sice suché ale nepřístupné, po sestupu svážnou v prvních metrech začnete lapat po vzduchu. Důl nemá téměř žádnou ventilaci. Zato to zde smrdí opravdu jako v pekle. Síra je zde přítomna společně s přírodním asfaltem. Je to taky nejsušší nečinný důl ve kterém jsem zatím byl. Zem byla místy plná prachu a když člověk zadupal, tak se zde dost prášilo. Výdřeva byla vysušená tak, že by se dala bez problémů zapálit.

Lokalita je to opravdu zajímavá a po její návštěvě jsem si nějak více oblíbil vzorky síry. Místní sběratelé zde vyrubali po výraznějších poruchách i menší štolky. Vzorky jsou odsud opravdu nádherné. Já jsem zde otevřel několik dutin a pár puklin a téměř žádná nebyla stejná. Některé dutiny obsahovaly krásné lesklé žluté krystaly síry na kalcitech. V některých dutinách byl s krystaly síry přítomen i přírodní asfalt. Dokonce jsem zde našel i pár dutin, které obsahovaly opravdu pěkné relativně velké krystaly celestýnu a na několika vzorcích mám i pěkné krystaly stroncianitu. Pukliny byly povětšinou porostlé drobným kalcitem a na něm seděly lesklé krystaly síry bez přírodního asfaltu.

Našel jsem zde: síra, celestýn, kalcit, stroncianit, přírodní asfalt a jeden zatím neurčený minerál.

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zuszpet na lokality CR