Stašov

 
Činný kamenolom u obce Stašov
 

Těženou horninou jsou ruly. Kamenolomy jsou zde reálně dva ale jeden slouží jako zázemí lomu a v druhém probíhá těžba. Lom je ale téměř bez mineralogických nálezů jen s ojedinělými puklinami s krystaly kalcitu, který dosahuje velikosti max. prvních cm. V minulosti se zde objevilo několik kalcitových žil, které obsahovaly celkem pěkné ukázky stilbitu.

Našel jsem zde: stilbit, kalcit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CRzus