Kyanity z Moravice

 

Nedávno jsem vyměnil s jihočeským sběratelem několik vzorků kyanitů s andalusity z lokality Moravice. Na tuto lokalitu jsem se již chystal několik let ale nejde stíhat všechno, takže jsem rád, že jsem z této lokality získal pěkné ukázky.

Jednalo se prý o nahodile objevený balvan, který poskytl mnoho krásných ukázek. Níže je několik získaných vzorků z tohoto nálezu.