Lom U Obrázku

 

Legendární lokalita lom U Obrázku v Píseckých horách
Lokalitu představuje již dlouho nečinný jámový kamenolom na živec, který proslul nálezy drahokamových odrůd berylu, hlavně heliodory.
V roce 2014 byla snaha J. Cíchou z Prácheňského muzea o kompletní vyčerpání tohoto lomu v rámci budování nové vyhlídkové lávky do lomu. Bohužel kompletní vyčerpání se nepovedlo z důvodu za desítky let do lomu napadaných stromů, větví a listí. Polohy s albitem obsahující ony legendární heliodory zůstaly skryty pod vodní hladinou. Jeden sběratel, zde sice heliodory s bertrandity v jedné dutině našel ale jednalo se o velmi malé “drobky” v řádech milimetrů.
Obnažili se zato vrchnější partie pegmatitu obsahující velké vyrostlice skorylu, partie bohaté na “písekit”, monazity, xenotimy a beryly. Já jsem se na lokalitu dostal, když už byl opět jámový lom částečně zatopený ale i tak to byl dobrý zážitek, zakutat si na této známé lokalitě v primáru, protože na další desítky, možná i stovky let lom opět zatopí voda a kdo ví jestli jej ještě někdy někdo vyčerpá…
V současné době je již kamenolom opět celý zatopený ale stále je možné se přehrabovat na starých haldičkách kolem lomu ale jsou již dosti přebrané a hlavně nezapomínejte, že lokalita se nachází v přírodním parku Písecké hory.

 

Našel jsem zde: “písekit”, monazit, xenotim, beryl, skoryl

 
Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.
 

Fotogalerie lokality:

Fotogalerie vzorků:
 

zpet na lokality CRzus