Lomy na Smrčníku

 

Kamenolomy na Smrčníku nad obcí Horní Lipová

Kamenolomy leží na poloze kalcitických mramorů uložených v kvarcitech a svorech. Předmětem těžby je již zmíněný kalcitický mramor, který je místy prorážen hydrotermální mineralizací. Zadní lom, který již není v současné době aktivní, je postupně zavážen od roku 2015 odpadem ze zpracování mramoru. Zadní lom byl známý nálezy hydrotermální mineralizace v podobě křemenných žil s dutinami, které obsahovaly pěkné ukázky křemene až křišťálu. Žíly byly místy zrudnělé a obsahovaly pyrit, chalkopyrit a vzácněji galenit. Zastoupena byla i supergenní mineralizace v podobě vějířků a jehlic malachitu až 12 mm velkých (větší jsem osobně neviděl).

Téměř stejná mineralizace je zastoupena i ve stále činném lomu pod kótou Smrčník. Zde jsem ale neslyšel, že by se našel galenit a nebo malachity v takto pěkných ukázkách jako ze zadního lomu. Osobně mám z tohoto kamenolomu velmi pěkné drúzy křišťálu až křemene do 20 cm, kalcity na křemenných drúzách v podobě dělových krystalů, občas i jejich srostlic do 5 cm. Některé kalcity sedí i přímo na prokřemenělém mramoru.

Hlavně nezapomínejte, že se jedná o činný kamenolom, takže je nutné ke vstupu povolení.

Našel jsem zde: malachit, chalkopyrit, křišťál, kalcit, pseudomorfózy limonitu po pyritu

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:


zpet na lokality CRzus