Maršíkov – Střelecký důl

 
Berylový pegmatit u obce Maršíkov

Těleso pegmatitu bylo v rámci prospekce z části roztěženo malým povrchovým lůmkem a následně vyražena krátká štola. Lokalita je známá pěknými ukázkami berylu. Vzácneji se dá najít i drahokamová varieta berylu – akvamarín. Dále jsou zde zastoupeny i další minerály jako granát, bavenit, columbit, muskovit, bertrandit, gahnit a další. Pegmatit také obsahuje partie s písmenkovým prorůstáním živce a křemene, z kterých jsou pěkné leštěné ukázky.

V dnešní době je lokalita částečně vyčerpána. Přehrabáváním haldiček a rozbijením balvanů pegmatitu se ale povětšinou vždy nějaký ten beryl najde. Nejzajímavější jsou partie pegmatitu s tzv. “cukrovým” albitem.

Našel jsem zde: granát, muskovit, beryl, akvamarín, gahnit, columbit, bertrandit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CRzus