Mineralogická burza Oslavany

 

O víkendu 16.-17. dubna 2016 proběhl další ročník mineralogické burzy v Oslavanech. Nutno konstatovat, že se kryl s burzou v Příbrami, takže zepár vystavovatelů dalo přednost právě Příbrami.

Jinak se ale burza nesla v obdobném duchu jako předchozí ročníky. Bohužel jako téměř na každé burze i zde převažují korálky a podobné cetky. Dokonce zde byl i stůl s kosmetikou, mýdly a bůhví cím ještě se solí z Mrtvého moře a nechyběl ani stůl s pomalovanými kameny.

I přes těchto pár excesů, je to příjemná akce, které se každý rok rád účastním. Kameny zde vždy nějaké pěkné jsou i za přiměřené ceny. Já jsem si zde letos pořídil pěkný historický vzorek čirých krystalů barytu na psilomelanu z polské lokality Stanislawów a zepár vzorků z Ruska. Navíc pro návštěvníka je zde možnost navštívit v okolí mineralogické a geologické lokality, projít se po “Naučné stezce permokarbonu Boskovické brázdy” nebo navštívit zámek v Oslavanech, kde je stálá expozice “Historie hornictví a energetiky”.


Fotogalerie:


zus