Mirošov

 
Činný kamenolom u obce Mirošov.


Kamenolom byl založen v tělese skarnu, které je v současné době již odtěženo. Na toto těleso byla vázána alpská mineralizace, která
některými vzorky překonala i Markovice a Libodřice. Hlavně vzorky krystalovaného axinitu s prehnitem do dutin, které jsem měl možnost vidět u jednoho sběratele. Nechtěl jsem pomalu ani věřit, že jsou z Mirošova…

V součastnosti je možné stále najít pukiny s alpskou mineralizací, která výhradně obsahuje hojný klinochlor dále křišťál, pyrit, titanit a adulár. Vzácněji epidot, magnetit a hematit ve formě hematitových růží. Tyto pukliny jen výjmečně přesahují svou velikostí decimetr. Bohužel i tyto pukliny jsou stále vzácnější. Část lomu je již zcela sterilní na výskyt těchto puklin.

Zřídka se zde vyskytnou menší tělesa skarnu, které obsahují povětšinou kusový grosulár a epidot, vzácněji obsahují menší dutiny s krystaly. Větší těleso, které se objevilo v roce 2013 obsahovalo menší a větší dutiny. Větší dutiny povětšinou byly zcela bez sběratelsky zajímavých vzorků a dosahovaly i několika metrů. Menší dutiny obsahovaly krásné vzorky s krystaly skapolitu a aktinolitu. Místy byl přítomen pyrit, pyrhotin, epidot, záhněda, grosulár a titanit. Také zde byla poměrně velká poloha sněhobílého wollastonitu, který místy obsahoval závalky grosuláru.

Našel jsem zde: magnetit, hematitová růže, klinochlor, epidot, molybdenit, kalcit, křišťál, záhněda, pyrit, arzenopyrit, pyrhotin, chalkopyrit, adulár, chlorit, prehnit, titanit, grossulár, klinozoisit, skapolit, aktinolit, wollastonit, diopsid, sádrovec

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zpet na lokality CR