Pegmatit u Pikárce

 

V roce 2011 jsem si jako obyvkle vyrazil z konce zimy na Vysočinu a zastavil jsem se v Pikárci, podívat se na místní pegmatitová pole. Nejprve to vypadalo celkem beznadějně všude se valivší kousky živců a křemene již z vykopaných pegmatitů (obvyklý stav). Tak jsem vyrazil na zadnější pole, kde bylo vykopáno jen několik pegmatitů. Po chvilce chození kolem dříve již vybagrovaného pegmatitu jsem se zastavil, protože na poli leželo několik lesklých droboučkých skorylů, tak jsem si řekl, že to zkusím. Po odházení vrchní vrstvy ornice jsem se zaryl do podornice z které sem a tam vypadl kus úlomku krystalu. Podle indícií a sklonu svahu jsem začal dělat rýhu ve směru rozsypu. Po chvíli jsem zajel rýčem hlouběji a najednou se na lopatě objevil krásný mléčný krystal, který byl uvnitř tvořen tmavou záhnědou. Odkryl jsem tedy okolo opět ornici a pustil se do kopání. V podzolu pod ornicí jsem začal vyhrabovat jeden úlomek krystalu za druhým. Mezi úlomky se ukázalo i pár nádherných nepoškozených krystalů. Postupně začaly přibývat úlomky a krystaly turmalínu, po dalším kopnutí se najednou objevila lesklá rýhovaná plocha turmalínu. Byl to úžasný pohled, začal jsem tedy postupně opatrně obnažovat krystal, který se stále zvětšoval, bylo to úžasné. Po obnažení jsem jej celý opatrně vytáhl a nestačil se divit, jak je úžasný. Byl to můj do té doby největší nalezený krystal skorylu a navíc oboustranně ukončený (100 x 90 mm). Po dalším kopání v rozsypu vypadlo ještě pár drobných krystalů skorylu a záhnědy. Po chvíli jsem narazil na pegmatitovou žílu z které byl rozsyp. Začal jsem tedy zahlubovat díru na žíle. Situaci mi ale značně začala znepříjemňovat voda, která začala z pegmatitu vytíkat. Nebylo divu, jak už jsem uvedl, bylo po zimě a půda byla vodou přímo nasosaná a rozrušený pegmatit je bohužel vynikající kolektor. Tudíž jsem po chvíli boj s vodou vzdal a řekl si že se vrátím až půda trochu vyschne.
Jak to tak bývá pak nebyl nějakou dobu čas a následně jak na potvoru majitel pole zvláčel a zasel a aby to nebylo málo zasel jetelinu, takže na dokopání si budu muset pár let počkat.

Krystaly záhněd byly všechny porostlé mléčným křemenem na který místy narůstal muskovit a v poslední fázi vše ještě obrostl mléčný křemen tvořící drobné krystaly.