Perimorfózy křemene po kalcitu a pseudomorfózy hematitu po kalcitu z Vysokého kamene u Krásna

 
Zajímavý nález drúz křemene zabarveného hematitem s perimorfózami křemene po kalcitu a současně nález ve starší části lomu greisenové dutiny s velkými krystaly křemene na kterých jsou pseudomorfózy hematitu po kalcitu z kamenolomu Vysoký kámen, Krásno
 

Kamenolom Vysoký kámen u Krásna proslul hlavně nálezy greisenové mineralizace v minulosti. V současnosti jsou nálezy dosti ojedinělé. Ukazují se občasně jen křemenné žíly s dutinami obsahující ametyst, obecný křemen až křišťál občas s inkluzemi hematitu, který dodává vzorkům pěkné zabarvení do červena. Dále se v lomu stále objevují greisenové až pegmatitové žíly ovšem v drtivé většině s absencí dutin a i zajímavé mineralizace… povětšinou obsahují jen živec, křemen občas cinvaldit a vzácněji autunit a beryl.

Nález dutiny s pseudomorfózami hematitu po kalcitu se mi povedl, jak jsem procházel vrchnější části lomu. Zahlédl jsem v jednom místě ve stěně menší dutinku a okolo ní byla rozpraskaná skála a z ní byl na stěně vyteklý červený jíl, akorát to byla cca 4 metry nad etáží. Naštěstí v tom místě už byla i částečně narostlá vegetace a tak jsem se po římse k dutině vyškrábal a za balancování páčidlem odpáčil odpuklý kámen a otevřela se celkem velká dutina porostlá krystaly drobnějšího křemene impregnovaného hematitem. Z vrchní části byl do dutiny narostlý srůst velkých krystalů záhnědy pokrytých mladší generací mléčného až šedavého křemene. V dutě byly taktéž volné krystaly, jak ulámané, tak plováky v jílu. Většina dutinového materiálu byla porostlá pseudomorfózami hematitu po krystalech kalcitu. Dutina poskytla několik obstojných ukázek.

Poté jsme se vydali na další průzkum ale cestou nikde nic až jsme se pomalu blížili k čerstvému odpalu, který jsme si nechali až na závěr. Odpal byl v místě, kde je tektonická porucha a již v minulosti jsem zde několik vzorků křišťálu porostlého chalcedonem našel. Vydrápal jsem se na odpal a šel podél stěny až jsem uviděl ve stěně otevřenou křemennou žílu s velkou zborcenou dutinou, plnou jílu, z kterého některé vzorky, hlavně ve spodní části dutiny nešly ani vytáhnout…. Většina vzorků vypadala jako hroudy jílu a sem tam na nich byla vidět krystalová plocha. Některé drúzy se válely i v odpalu a díky jílu byly i celkem pěkně zachovalé. Dutina poskytla několik opravdu pěkných vzorků a zajímavá byla hlavně tím, že v minulosti na drúzách seděly i celkem velké krystaly kalcitů po kterých povětšinou zbyly na drúzách jen perimorfózy jejich základen. Na několika vzorcích byly kompletní perimorfózy. Na jednom vzorku v galerii je částečně vidět i vnitřek po vylouženém kalcitu. Část vzorků hlavně, ze spodku dutiny byla částečně pokryta vrstvou wadu.

Tyto dva nálezy během jedné návštěvy mě opravdu potěšily neboť povětšinou se zde nenajde téměř nic. Jak už jsem napsal kamenolom má dny své největší slávy nejspíše za sebou ale nějaký občasný nález není vyloučen, jakožto v každém lomu.

Mějte ale na vědomí, že kamenolom je stále činný a bez povolení je do lomu vstup zakázán.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Video z nálezu:


zus