Pikárec

 
Pegmatitová oblast kolem obce Pikárec
 

Tuto oblast proslavily hlavně nálezy pěkných velkých skorylů dále hypoparalelních záhněd i pěkných albitových či draselných drúz živců se záhnědami a skoryly. Já jsem se této lokalitě věnoval hlavně kolem roku 2008, kdy zde bylo ještě pár nepřekopaných míst s indíciemi, které jsem našel. Nutno ale konstatovat, že i tehdy již byly pole dosti překopané natož v současnosti… jsou téměř kompletně překopána, jak ručně, tak některá místa i bagrem.  V současnosti se zde občas zajedu podívat ale spíš z nostalgie. Lokalita je hojně navštěvována sběrateli i šutroláskaři, především místo s výskytem citrínů, to je po orbě téměř zdupané do roviny. Občas se zde i nějaký nadšenec čas od času rozhodne překopat nějaký ten již vykopaný pegmatit. Bohužel oblast je již značně vyčerpána a nález nějakého nového rozsypu či dutinového pegmatitu je dosti malá. Je to dáno bohužel i mělkou orbou. Je zde známý i lithný pegmatit, kterému ale věnuji časem vlastní stránku.

Bohužel lokality nejsou na takový nápor sběratelů a nadšenců dělané respektive majitelé těchto pozemků – zemědělci z toho nejsou nadšeni, hlavně, když jim tam z jara do ozimu nebo do mladé kukuřice naběhne spousta lidí a celé pole jim zdupe. Bohužel i tací jsou, kteří jim záměrně ničí úrodu, jen aby si našli nějaký ten úlomek záhnědy či citrínu. Proto prosím buďte ohleduplní a nešlapte jim do vzrostlejších plodin. Buďme rádi, že nás tam nechají sbírat po orbě. Také to může dopadnout jako třeba kolem Rousměrova, kde místní zemědělec vyhazuje lidi z pooraného pole a jsou místa, které k tomu směřují…

Našel jsem zde: záhněda, skoryl-dravit, živce, muskovit, citrín, záhnědy potažené mléčným křemenem

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zpet na lokality CRzus