Rio del Bastardo – Artinit

 
Lokalita se špičkovými evropskými ukázkami artinitu dále hydromagnezitu a aragonitu u vesničky Roccamurata (Itálie)

První čeho si asi každý všimne, že lokalita má opravdu zajímavý název. Tvoří ji přírodní výchoz zvětralého serpentinitu, který je pronikán žilami bohatými na vápník. Lokalita je relativně málo známá a byla objevena celkem nedávno kamarádem od mého italského kamaráda.

Našel jsem zde opravdu krásné ukázky artinitu a aragonitu, které byly i občas posety agregáty hydromagnezitu. Současný stav lokality bohužel neznám a vzhledem k tomu, že se mi vybila na předchozí lokalitě baterie ve foťáku, tak nemám bohužel ani žádnou fotku lokality.

Artinit patří mezi vzácnější minerály a větší vzorky s pěknými krystaly se nacházejí jen na pár lokalitách na světě.

 

Našel jsem zde: artinit, aragonit, hydromagnezit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Artinit – Rio del Bastardo Artinit – Rio del Bastardo Artinit – Rio del Bastardo

Vzorky do 100 Kč:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zus