Štola Mír – Borovec, Štěpánov nad Svratkou

 

Průzkumná štola na měď na kopci Borovec

Štola ležící na kopci Borovec nad řekou Svratkou. Známá především ukázkami azuritu z tzv. Modré rozsedliny a dále ukázkami brochantitu, malachitu, kupritu a dalšími. Štola je hojně navštěvována sběrateli a taktéž i dost vysbírána. Zajímavostí je, že halda ze štoly byla na protější straně řeky, kam byl materiál dopravován lanovkou. Bohužel halda již byla v minulosti kompletně odtěžena a použita jako kamenivo v širokém okolí. Když ke štole přijdete dýchne na vás atmosféra z Pána Prstenů, neboť štola má železné dveře, které kdysi někdo pomaloval právě výjevy z Pána Prstenů. Bohužel kresba je již dosti orezlá a už tak nevyniká jako dříve. Rozhodně je to příjemná lokalita a nějaký ten malachit a při troše štěstí i nějaký ten azurit si najde každý. 

Jen mějte na zřeteli, že štola slouží jako zimoviště netopýrů, takže v zimě se návštěva nedoporučuje. Celkově ochranáři z toho, že do štoly někdo chodí nejsou nadšeni…

Našel jsem zde: azurit, malachit, kuprit, křišťál, kalcit, galenit, chalkopyrit, aragonit (flos ferri)

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zpet na lokality CRzus