Štramberk

 
Činný kamenolom na kopci Kotouč u Štramberka
 

V kamenolomu se těží vápenec na výrobu vápna a proslul výskytem obrovských dutin s kalcity. Pocházejí odsud gigantické drúzy, které povětšinou skočily v drtičce. Poměrně velké drúzy jsou k vidění u jednoho rodinného domku v předzahrádce nedaleko. Vedení lomu není nakloněno sběratelům a tak dutiny vždy skončí v drtičce. Dále odsud pocházejí velmi pěkné pyritové konkrece a velmi vzácně se zde dá najít i fluorit. Jedná se povětšinou o sférické krystaly na kalcitech, jsou to menší dutiny v kterých je vždy zepár krystalů. Osobně jsem tu s kamarádem našel téměř metrovou dutinu s krásnými, místy až čirými skalenoedry kalcitu bohatě porostlých sférickými fluority. Bohužel větší část dutiny byla zničena odstřelem a pěkných nepoškozených vzorků bylo málo nebo se jednalo o malé formáty. Řekl bych, že se jedná o největší dutinu, co se zde s fluority kdy našla. Krom minerálů je zde možné najít i pěkné zkameněliny.

POZOR! Do lomu je nutné mít povolení ke vstupu, které je velmi těžké získat. Co je mi známo sběratele sem bohužel vůbec nepouštějí. Lom je nonstop hlídaný.

Našel jsem zde: fluorit, kalcit, pyrit a ze zkamenělin: amonit a korál

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Fluorit – Štramberk Vyměněno/Prodáno st-5Fluorit – Štramberk Vyměněno/Prodáno st-8Fluorit – Štramberk
st-10TOP – Fluorit – Štramberk st-17Fluorit – Štramberk  
skKalcit – Štramberk sk-7Kalcit – Štramberk  

Vzorky do 100 Kč:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zuszpet na lokality CR