Strážek

 
Pegmatit u obce Strážek známý hlavně ukázkami almandinu


Známý pegmatit, který se dostal do povědomí díky krásným ukázkám krystalovaných almandinů. Největší dokonalé lesklé krystaly co jsem viděl na drúzách živců byly přes 1 cm velké ze starých nálezů, protože nejhezčí a největší almandiny byly ve vrchních partiích pegmatitu, které jsou již bohužel minulostí. Do hloubky, už almandiny tak pěkné nebyly. Nutno konstatovat, že pegmatit byl mnohokrát přebagrovaný do několika metrů. Pegmatit ale neposkytl jen špičkové ukázky almandinů nýbrž i krásné drúzy živců, velké dutiny se záhnědami, skoryly a vzácněji pěkné ukázky apatitů.

V současnosti je sběrateli stále překopáván, již překopaný materiál. Občas se v tomto materiálu nějaký ten vzorek ukáže ale lokalita je celkem hojně navštěvována a do značné míry vyčerpána. Největší nešvar sběratelů je, že házejí materiál ze svahu dolů do lesa, což ovšem místní začínají řešit a tak se již několikrát stalo, že na sběratele místní přišli a z lokality je vyhodili. Je to jako na všech lokalitách, jak pokaždé opakuji, dokud budou mezi sběrateli imbecilové, kteří na lokalitě nechají po sobě odpadky a otevřenou díru, tak bude lokalit stále ubývat… Je to takový problém vykopané kameny naházet zpět do díry a zaházet ji?? Na fotkách se sami můžete podívat, jak to tam vypadá… Kdyby jste byli majitelé tohoto “lesa” pouštěli by jste tam sběratele? Já sám vždy po sobě lokalitu uklidím, někdy to po mém odchodu vypadá ještě lépe než před příchodem. A mohu konstatovat, že díky tomu, mám přístup i na lokality odkud běžně sběratele vyhazují, protože  některým majitelům už došla trpělivost, když tam každý po sobě nechal vykopanou díru. Zkuste to taky…

 

Našel jsem zde: albit, K-živec, apatit, almandin, záhněda, skoryl

 

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:


zpet na lokality CRzus