Horní Slavkov – Hubský peň (Hubr)

Povrchový lom na greisen

Známá lokalita u Horního Slavkova. V současné době je lom hodně zasucen ale stále se dají najít některé minerály typické pro toto ložisko. Někteří tvrdí, že lepší jsou horní partie lomu, někdo zase, že spodní. Já osobně jsem měl vždy větší úspěchy na horních patrech. Našel jsem zde i několik dutin s kasiterity, fluority a apatity. Zajímavá byla i cca metr dlouhá a 20 cm mocná křemenná poloha, která obsahovala velké množství kusového arzenopyritu, který místy tvořil hojně krystaly v dutinách. Lokalita určitě stojí za návštěvu.

Více si můžete přečíst v nálezových zprávách – Hubský peň

Našel jsem zde: apatit, kasiterit, arzenopyrit, triplit, křišťál, fluorit, wolframit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Nebyly nalezeny žádné obrázky