Přeborov

 
Krystalovaný ametyst a křemen z křemenných žil u Přeborova a blízkého okolí
 

Lokalita Přeborov poskytla v minulosti pěkné ukázky krystalovaného ametystu a křemene. Původní místo nálezů situované na poli je v současnosti louka a nálezy jsou zde nulové (stav 2014). Podařilo se mi najít v roce 2014 na této lokalitě nový žilník, který poskytl velmi pěkné ukázky. Žilník je ale situován na katastru Milevsko. Proto uvádím jako lokalitu Milevsko i když leží poblíž známé lokality Přeborov. Vice si můžete o tomto nálezu přečíst zde: Drúzy křemene a ametystu z Milevska (Přeborov). Následující rok zdevastovali místo se žilníkem místní sběratelé, kteří les rozkopali a jen chabě výkopy po sobě uklidili…

Našel jsem zde: ametyst, křemen

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CRzus