Těškov

Činný kamenolom na Kněžském vrchu u Těškova


Lokalita je známá hlavně výskytem fosfátů, které se zde čas od času dají najít. Jedná se o nejlepší lokalitu fosfátů u nás v současnosti. Lom také vyniká ukázkami ametystu, které ale bohužel časem blednou. Křemenné žíly ale v drtivé většině obsahují jen křemeny až křišťály občas záhnědy. Vzorky jsou často potažené Fe oxyhydroxidy, které dodávají povětšinou vzorkům naopak na vzhlednosti oproti jiným lokalitám. Vzácněji je v dutinách s křemeny přítomen kalcit.

Dutiny s křemeny jsou povětšinou kolem 10 až 20 cm. Vzácněji se vyskytnou dutiny i kolem 1 metru. Jednu takovou jsem v roce 2013 dobýval při mé první návštěvě, o tomto nálezu si můžete přečíst v nálezových zprávách: Puklina se záhnědami a křišťály z Těškova 

Fosfáty se povětšinou vyskytují na tenčích křemenných žilkách až žilnících. Je zde opravdu rozmanitá asociace. Při mé druhé návštěvě této lokality ze začátku roku 2016 jsem našel velmi pěkné ukázky místních fosfátů. (Až vzorky očistím, tak přidám časem fotky)

Našel jsem zde: záhněda, křišťál, ametyst, obecný křemen a záhněda pokryté Fe oxyhydroxidy, kakoxen, goethit, cinabarit, strengit, meurigit, dufrenit

 

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:


zpet na lokality CRzus