Dřínová – kamenolom

 
Kamenolom na kopci Dřínová u Předklášteří
 

Kamenolom byl původně založen v tělese vápence, který byl těžen na výrobu vápna. Později začal produkovat jen drcené kamenivo, které produkuje dodnes. Nejzajímavější mineralizace je vázána právě na těleso vápenců. Jedná se o hydrotermální žíly baryt-kalcitové +/- fluorit, které právě v tělese vápenců naduřují a tvoří i velké dutiny. Mineralizace je vázána i na okolní horniny, zejména fylity v kterých ale žíly nedosahují takových mocností a tvoří povětšinou jen malé dutiny, výjimečně i větší. Jedná se o lité žíly s malými dutinkami, které místy naduřují a obsahují dutiny s krystaly kalcitu, barytu vzácněji je přítomen fluorit, aragonit, malachit a chalkopyrit. Velmi vzácně se zde dá najít i ametyst a záhněda dále goethit ve formě jehlic do dutin nebo jako inkluze v kalcitech.

V tělese vápenců, jak už jsem uvedl žíly velmi naduřují a tvoří místy až impozantní dutiny. Osobně si pamatuji kolem roku 1998, že zde byl odpal plný drúz a krystalů kalcitu a ve stěně byly dutiny do kterých jsem se tehdy v pohodě vlezl. Bohužel toto je již hodně dlouhou dobu minulostí. V současnosti se zde občas nějaká dutina ukáže ale už to zdaleka není jako dříve. Hlavně jak těží spodní patro, tak nálezy jsou zde opravdu zřídka.

Letos (2016) se mi zde podařily dva velmi pěkné nálezy z toho jeden byl opravdu výjimečný. Minulý rok začali dělat na kopci skrývku v rámci rozšiřování kamenolomu, tak jsem kamenolom intenzivně navštěvoval. Při jedné výpravě na pegmatity, když jsem se vracel, tak jsem měl ještě trochu času a zavítal jsem do kamenolomu a na druhé etáži zespoda byl odpal, který kupodivu ještě nikdo neprochodil a zde se mi ve stěně ve fylitech povedlo najít velmi pěknou soustavu dutin s krystaly kalcitu, které měly “duhový” náběh a v dutinách bylo i několik krystalů barytu. Bohužel to nejlepší leželo zničené v odpalu i tak se ale povedly pěkné vzorky viz. Dutina s kalcity a barytem z lomu Dřínová . Další krásný nález se mi povedl právě na skrývce o kterém si můžete přečíst zde: Dutina s baryty z kamenolomu Dřínová .

 
Vzhledem k tomu, že kamenolom občas poskytne velmi pěkné ukázky, tak místní si ho celkem hlídají zejména jeden, který ale kameny nesbírá jen kutá a prodává. Je zde téměř po každém odpalu a kamarádí se s provozním lomu. Naštěstí ale i tak mu občas něco uteče. Takže s nálezy něčeho lepšího je to zde trochu složitější. Holt místní mají výhodu. To jen tak na upřesněnou, jak to v tomto kamenolomu chodí. Rozhodně i tak se dají najít občas zajímavé věci.
 
 
Našel jsem zde: kalcit, baryt, ametyst, záhněda, malachit, chalkopyrit, aragonit, goethit, fluorit, grafit
 
Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.

Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:

Baryt – Dřínová

Baryt – Dřínová

Baryt – Dřínová
Baryt – Dřínová Baryt – Dřínová  

Vzorky do 100 Kč:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zpet na lokality CRzus