Bobrůvka – pegmatity kolem obce Bobrůvka

Bobrůvka   Dutinové pegmatity a alpské žíly se záhnědami, živci, skorylem, muskovitem, apatitem, anatasem a brookitem kolem obce Bobrůvka   Nejznámější naleziště v současnosti. Respektive díky citrínovému šílenství… Citrínům se ale nevěnuji, protože...

Štěpánov nad Svratkou – štola Mír, Borovec

Štola Mír – Borovec, Štěpánov nad Svratkou Průzkumná štola na měď na kopci BorovecŠtola ležící na kopci Borovec nad řekou Svratkou. Známá především ukázkami azuritu z tzv. Modré rozsedliny a dále ukázkami brochantitu, malachitu, kupritu a dalšími. Štola je...

Banská Belá

Banská Belá   Opuštěný kamenolom na křemenec u Banské Belé Lom byl založen v tělese křemence, který byl hlavní těženou surovinou. V současnosti je opuštěný a “těží” tu již jen sběratelé. Takto natěžený materiál si ale rádi berou místní, protože...